Arnhem voert de milieuzone voor vrachtauto’s definitief in per 1 juli 2014, zo heeft de gemeente EVO laten weten. Aanvankelijk zou de zone 1 april ingesteld worden, maar daar zag de gemeente toen van af nadat EVO een zienswijze had ingediend.

Gebreken

In de zienswijze had EVO aan de gemeente te kennen gegeven dat de onderbouwing voor de milieuzone gebreken vertoonde, dat het gebied waarvoor de zone zou gelden te groot was en dat de tijd tussen bekendmaking en invoering te kort was voor ondernemers om maatregelen te nemen.

Invoeringsdatum

EVO heeft nog geen kennis kunnen nemen van de reactie op de zienswijze en zodra dit kan, zal EVO onderzoeken of er reden is om bezwaar in te dienen. Een bezwaar heeft echter geen opschortende werking en zal geen invloed meer hebben op de invoeringsdatum. 

Ontheffingen

De tijd voor ondernemers blijft heel kort. Arnhem heeft toegezegd aanvragen voor dagontheffingen per omgaande te leveren, evenals langdurige ontheffingen voor ’marktkooplieden. Andere aanvragers die een beroep doen op de hardheidsclausule krijgen een tijdelijke ontheffing lopende de procedure. 

Meer informatie via de website http://www.milieuzones.nl/ en via de website van Arnhem.