Een asbestsanering in 1230 studentenkamers, werken met big data in de supermarktlogistiek en een vaccin tegen ebola bij een temperatuur van min 60 graden Celsius vervoeren naar Sierra Leone. Aansprekende voorbeelden van succesvolle samenwerkingen in de logistiek. Deze projecten doen allemaal mee met de Keten Award 2017. In deze reeks vertellen zij hun succesverhaal.

De studentenhuisvester SSH besluit begin 2016 om over te gaan tot asbestsanering in ongeveer 1230 studentenkamers in Tuindorp West Complex in Utrecht. Dit houdt in dat alle houten panelen rondom het raamkozijn, inclusief de radiatoren en isolatiematerialen, onder saneringscondities moesten worden verwijderd en de studentenkamer weer in originele staat moest worden teruggebracht.

Samenwerken

Omdat SSH zich realiseert dat deze ingrijpende klus grote logistieke gevolgen gaat hebben, schakelt ze Djinny Logistiek in. Jaap Kooistra, manager logistiek bij deze Haagse logistiek dienstverlener, vertelt met groot enthousiasme over de bijzondere opdracht. “Wat de klus uitzonderlijk maakte, was dat we met een groot aantal partijen moesten samenwerken, de studentenkamers in bewoonde staat verkeerden en dat we de klus in etappes moesten uitvoeren. Daarbij moesten de studenten en de opdrachtgever goed geïnformeerd blijven over de voortgang. We begonnen met het houden van een intakegesprek per bewoner door de verhuisdirigente. Gelijktijdig werden er foto’s gemaakt van elke studentenkamer zoals deze was voor de sanering, met de belofte dat ze na de werkzaamheden volledig in die staat weer zouden worden opgeleverd.”

Logistiek treintje

Kooistra vertelt dat ze er in de voorbereiding al snel achter kwamen dat het werken in een ‘logistiek treintje’ de effectiefste werkwijze was. “Dus namen we telkens een blok met studentenwoningen en dan ging het treintje lopen; eerst de verhuizer, dan de loodgieter omdat er radiatorverplaatsingen aan de orde waren, dan de asbestsaneerder en vervolgens de aannemer, loodgieter, verhuizer en tot slot het schoonmaakbedrijf.”

Omdat in deze keten de één van de ander wel moet weten dat hij klaar is met zijn werkzaamheden, moesten de partijen goed met elkaar communiceren, legt de manager logistiek uit. “Daarom hebben we de zogeheten Djinny-app gebruikt en enigszins aangepast aan dit project. Hiermee konden de verschillende partijen zien wat elkaars voortgang was.” De logistieke trein werd een feit. Er ontstond een cyclus van werkzaamheden, waarbij de werkprocessen naadloos op elkaar aansloten. De Djinny-app voorzag er ook in dat de studenten nauwgezet op de hoogte werden gehouden van de stand van zaken. “Ze konden voortdurend zien hoe het vorderde met de werkzaamheden en kregen een signaal als ze hun intrek weer konden nemen.”

Al met al was het een unieke klus, waarin alle partijen een fantastische samenwerking hebben neergezet, zegt Kooistra. “Tegenslagen waren er eigenlijk niet en na een half jaar intensief werk bleek dat we geen moment waren uitgelopen op schema.” Dat kwam ook doordat de partijen elkaar zo nodig een helpende hand toestaken als er bijvoorbeeld een kast moest worden verplaatst of als iets sneller dan normaal moest worden schoongemaakt, legt hij uit. “Het mooie van de hele opdracht is eigenlijk dat niemand van de samenwerkende partijen geheimen had voor elkaar. Als zoiets gebeurt, vorm je een steeds slimmere keten. We waren een echt ketenteam. Medio november was het hele project afgerond, precies volgens planning. Als ik erop terugkijk, realiseer ik me dat we er echt een succes van hebben gemaakt.”

Aanmelden SCM Summit

De deelnemers mogen hun ketensamenwerking op 17 mei op Nyenrode Business Universiteit toelichten in een presentatie. De drie beste projecten mogen hun presentatie in verkorte vorm nog eens doen op 7 juni tijdens het SCM Summit, waar ook de winnaar wordt aangewezen. Meer informatie over het SCM Summit 2017.