04-10-2011  Op de Innovatie-estafette in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam wordt vandaag Asfaltwinkel.nl gepresenteerd. Deze onafhankelijke partij is in het leven geroepen voor de integrale, real time planning van productie, transport en aflevering van standaard asfaltproducten op de verwerkingsplaats.

Beter op elkaar afstemmen

Asfaltwinkel.nl moet helpen de productie van asfaltmenginstallaties te optimaliseren en asfalttransport in tonkilometers te reduceren door productie en transport beter op elkaar af te stemmen.

Efficiëntie

Volgens de initiatiefnemers leveren een constantere productie en minder transport een betere kwaliteit van het eindproduct op, evenals een grotere efficiëntie en milieuwinst. Zo is er zelfs een CO2-reductie van meer dan 100.000 ton per jaar haalbaar; vergelijkbaar met 600 miljoen personenautokilometers.

Asfaltwinkel

Asfaltwinkel.nl is een initiatief van Dura Vermeer, Ballast Nedam, Bam, KWS, Millenaar & Van Schaik, Ortec, WeegNet, Universiteit Twente en Universiteit Tilburg.

Innovatie-estafette

De Innovatie-estafette is het tweejaarlijkse evenement van De Club van Maarssen. Op dit evenement laten vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden de nieuwste duurzame en innovatieve ontwikkelingen op de gebieden milieu, mobiliteit, transport, ruimte en water zien.