20-02-2015  Onderzoek van Rijkswaterstaat heeft uitgewezen dat brug Schuilenburg over het Prinses Margrietkanaal bij Jistrum in slechte staat verkeert. Om de veiligheid te waarborgen, is besloten om het vrachtverkeer beperkt toe te laten op de brug.

Maatregelen

Bij brug Schuilenburg is al geruime tijd sprake van scheurvorming in het beweegbare deel van het brugdek. Rijkswaterstaat heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de draagkracht van de brug. Op basis daarvan gelden nu beperkende maatregelen voor het vrachtverkeer:

  • een aslastbeperking van 11 ton en een totaalgewicht van 50 ton. Dit is met borden aangegeven
  • er zijn verkeerslichten aan weerszijden van de brug geplaatst om het verkeer om en om over de brug te leiden
  • chauffeurs van omliggende bedrijven hebben instructies gekregen om afstand te houden en maar met één vrachtauto tegelijk op de brug rijden
  • er geldt een maximumsnelheid ingesteld van 20 kilometer per uur
  • vrachtverkeer wordt gestimuleerd in het midden van de brug te rijden om de zijden van de brug, die het meest gevoelig en kwetsbaar zijn, minder te belasten

2016: verdere aanscherping

Per 1 januari 2016 worden de maatregelen verder aangescherpt. Dan geldt een aslastbeperking van 8 ton en een totaalgewicht van 35 ton. Dit betekent dat vrachtauto’s niet meer over de brug mogen rijden. De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, de provincie Fryslân en Rijkswaterstaat werken samen aan een alternatieve ontsluiting langs het Prinses Margrietkanaal met aansluiting op de provinciale weg ter hoogte van Drogeham. De planning is dat medio 2015 een begin wordt gemaakt met de uitvoering hiervan en dat de ontsluitingsweg 1 januari 2016 in gebruik kan worden genomen.

Vernieuwing

De maatregelen zijn volgens Rijkswaterstaat afgestemd met de gemeente, ondernemers van het bedrijventerrein en de omgeving. Op dit moment wordt er gewerkt aan de plannen voor de vernieuwing van de brug. Wanneer de brug wordt vernieuwd, is nog niet bekend. Dit zal in ieder geval voor 2025 zijn.