13-12-2013  Verladers kunnen in de toekomst medeverantwoordelijk zijn voor de onjuiste betaling van loon aan bijvoorbeeld chauffeurs uit Oost-Europese landen. Ook als de onderbetaling feitelijk is gedaan door een vervoersbedrijf of expediteur. Dat zegt minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken in een interview met EVO magazine.

Problematiek

Asscher wil oneerlijke concurrentie in de transportsector, bijvoorbeeld via zogenoemde schijnconstructies, aanpakken. Hij werkt aan ketenaansprakelijkheid voor loonbetaling, waarbij de hoofdaannemer ook verantwoordelijk wordt voor wat er onder in de keten bij onderaannemers gebeurt. Op die manier wil hij voorkomen dat het cao-stelsel wordt ondermijnd.

Medeverantwoordelijk

Volgens de bewindsman spelen ook verladers een rol in deze problematiek. ‘Soms kan een opdrachtgever op basis van de prijs zien dat de werknemers nooit het juiste loon krijgen betaald. In zo’n geval is de verlader medeverantwoordelijk voor onderbetaling’, aldus Asscher.

Vrijwaren

De minister wil wel dat er ‘een mogelijkheid komt tot vrijwaren van bonafide opdrachtgevers, zodat zij niet het slachtoffer worden van wanbetaling van andere schakels in de keten’. Asscher zegt nog in gesprek te zijn met de sociale partners over de precieze vormgeving van zijn plannen.

Cao-politie

EVO vindt dat verladers die vervoer inkopen, voor zover redelijkerwijs mogelijk, moeten controleren of de logistieke dienstverlener zich aan de geldende wet- en regelgeving houdt. Maar de organisatie verwerpt het idee dat de inkopers van transport aansprakelijk worden gesteld voor die zaken waarop zij geen controle kunnen uitoefenen. ‘De invoering van zo’n vergaande ketenaansprakelijkheid gaat te ver. Een verlader mag je op maatschappelijk verantwoord ondernemen aanspreken, dat wordt nu ook al vaak in contracten vastgelegd, maar een verlader dient niet aansprakelijk te worden gesteld voor zaken die hij onmogelijk op de naleving ervan kan controleren’, zegt Peter Ruyter, manager van EVO-bedrijfsjuristen. 

Het interview met Asscher, ‘Bij twijfel niet inhalen’, is te lezen in EVO Magazine nummer 12.

EVO-Magazine bestelformulier