ASV en evofenedex om tafel met ministerie over CCR-eisen

Vooral kleine binnenvaart komt in de knel door onhaalbare eisen

02-07-2019  De Algemene Schippers Vereniging (ASV) en evofenedex zijn in gesprek met het ministerie van Verkeer en Waterstaat over de zogenoemde eisen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR)  waaraan binnenvaartschippers moeten voldoen. Vooral schepen tot 1500 ton komen door de eisen in de knel, zo bleek vorige week tijdens een werkbezoek aan schip Andamento in Rotterdam. Door het verdwijnen van met name kleine schepen tot 1500 ton worden handels- en productiebedrijven gedwongen hun materiaal weer via de weg te vervoeren.

Nieuwbouweisen

De eerste nieuwbouweisen waar bestaande schepen aan moesten voldoen gingen van kracht per 2010 en 2015. Ten tijde van de crisis konden schippers gebruik maken van de crisishardheidsclausule, waardoor men aan bepaalde eisen (nog) niet hoefde te voldoen. Andere eisen (o.a. geluidseisen) werden via een moratorium uitgesteld tot 2020. Vanaf 2020 moeten alle schepen alsnog aan deze uitgestelde (en aangepaste) eisen voldoen. Daarbij moeten de schepen met een bouwjaar van voor 1976 (dus alle kleinere schepen) aantonen dat deze schepen aan de geluidseisen voldoen.

Daar komt bovenop dat de eisen die ingaan in 2035 voor veel oudere (en vooral de kleinere) schepen onhaalbaar zijn, waardoor investeren vanaf 2020 de moeite niet meer lijkt te lonen.

Voorbeelden van eisen vanaf 2035: denk aan de stahoogte in de woning, de breedte van een deur of trap of de loopruimte om een bed. Hierdoor dreigt het uitsterven van de binnenvaartvloot tot 1.500 ton op korte termijn. Bovendien wordt de sector gedwongen te investeren in zaken die niet bepaald prioriteit zouden moeten hebben.

Plan van aanpak

Het ministerie was zich bewust dat er snel en daadkrachtig gehandeld moet worden om tot een werkbare situatie te komen, zodat er weer vertrouwen komt in de binnenvaart. Hiervoor wordt een werkgroep in het leven geroepen die op korte termijn met een plan van aanpak moet komen. Ook wordt er gekeken hoe de hardheidsclausule moet worden aangepast zodat deze door schippers als werkbaar ervaren wordt. Het ministerie ziet graag dat schippers een beroep op de hardheidsclausule doen. Zo wordt de ernst van de situatie duidelijk en kan er gekeken worden hoe de hardheidsclausule in de praktijk uitpakt.

Belang van diversiteit 

Een diversiteit van de binnenvaartvloot met voldoende aanbod van schepen onder de 1.500 ton is van groot belang voor de aantrekkelijkheid van de binnenvaart. Veel bedrijven die gebruik maken van binnenvaart zijn gevestigd aan kleinere vaarwegen of hebben geen opslagcapaciteit voor enorme voorraden. Wanneer het aanbod van kleinere schepen afneemt zal de binnenvaart het vaker afleggen tegenover wegvervoer.

De eisen die vanuit de CCR worden opgelegd treffen deze schepen extra hard. De kosten die moeten gemaakt worden om aan de eisen te voldoen staan in geen verhouding tot het nut ervan, als het technisch al mogelijk zou zijn om aan de eisen te voldoen. Ook gaan de kosten die hiermee gemaakt worden ten koste van de verdere vergroening of innovatie van de sector. Het ministerie ziet ook in dat de binnenvaartsector hiermee voor een onmogelijk opgave komt te staan. Eind deze week staat het eerste overleg met het ministerie gepland.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder