26-04-2013  Politici die verantwoordelijk zijn voor de openbare ruimte trekken liever budget uit voor nieuwbouw dan voor beheer en onderhoud. De verwaarlozing die hierdoor optreedt, zal in de toekomst leiden tot meer claims aan het adres van overheden, aldus voormalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Joop Atsma in EVO magazine.

Lintje

‘Onderhoud is totaal niet sexy, nieuwbouw wel. Nieuwbouw betekent dat er een lintje kan worden doorgeknipt, dat er pers en fotografen zijn. Die blijven weg als er sprake is van een opgeknapte weg, want dat is minder interessant’, zegt Atsma. Volgens de oud-politicus krijgt nieuwbouw bij politici dan ook meer prioriteit. Hij vreest dat overheden vaker verantwoordelijk worden gesteld voor ongelukken als gevolg van een verwijtbaar tekort. ‘Er zullen meer en meer claims binnen komen.’

Kritiek

Atsma richt zijn kritiek voornamelijk op bestuurders in provincies, gemeenten en waterschappen, die vanwege de crisis steeds vaker besparen op wegonderhoud. Zij beheren het leeuwendeel van het Nederlandse openbare wegennetwerk, dat ongeveer 120.000 kilometer lang is. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu gaat over zo’n 5000 kilometer aan Rijkswegen en een jaar geleden wees zij gemeenten en provincies nog op het belang van het goed onderhouden van wegen in het kader van de veiligheid en de economie.

Gemeenteraadsverkiezingen

Volgens Atsma mag het niet zo zijn dat gebrekkig onderhoud enkel uit vrees voor claims op het netvlies komt. Hij roept belangenorganisaties dan ook op om de handen ineen te slaan. Atsma: ‘Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Zorg dat het op de politieke agenda komt!’ EVO, belangenbehartiger van bedrijven die goederen te vervoeren hebben, lobbyde eerder al succesvol tegen verdere bezuinigingen op onderhoud van wegen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen benadrukt EVO dat ook gemeenten hun investeringen in infrastructuur op peil moeten houden.

Atsma doet zijnuitspraken in de nieuwste uitgave van EVO magazine, het maandelijkse ledenblad van EVO. Lees hier het hele artikel ‘Berijden op eigen risico’ in EVO magazine.