17-04-2012  De vrachtauto’s die op een mengsel rijden van diesel en gas, de zogenaamde dual fuel trucks, zijn voor sommige bedrijfsomstandigheden een duurzaam en voordelig alternatief. Staatssecretaris Atsma (Milieu) wil daarom de legalisatie op korte termijn rondmaken.

Mengsel

Dual fuel trucks rijden op een mengsel van diesel en gas; dit kan LPG zijn maar ook aardgas (CNG of LNG) of biomethaan (bio-CNG of bio-LNG). Deze brandstoffen zijn – afhankelijk van de grondstof en productiewijze – relatief duurzaam, en een voordelig alternatief voor dieselolie. Vooral voor trucks die lange afstanden maken, kan ombouw naar dual fuel lucratief zijn.

Proef

Een jaar geleden is de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) samen met het ministerie en TNO begonnen met een proef. Onder meer enkele gemeenten experimenteren met dual fuel trucks die deels op gas rijden dat is gewonnen door vergisting van stadsafval. De Nederlandse wetgeving en de Europese emissiewetgeving staan ‘mengbedrijf’ echter niet toe, omdat in de regels niet staat beschreven hoe dergelijke motoren aan de verplichte emissie-eisen kunnen worden getoetst. Atsma wil daarom een regime voor typegoedkeuring opstellen, inclusief een milieutoets. Wanneer trucks die naar dual fuel zijn omgebouwd aan de milieu- en veiligheidseisen van die typekeuring worden onderworpen, kunnen ze vervolgens officieel geregistreerd en toegelaten worden.