16-10-2014  Staatssecretaris Wiebes van Financiën publiceert zijn beleidsnota voor de autobelastingen, de Autobrief 2.0, niet dit kwartaal. In plaats daarvan neemt hij de beleidsnota mee in de algehele herziening van het belastingstelsel. Dit heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Het kabinet komt voor de zomer van 2015 met zijn plannen voor deze belastinghervorming.

Evaluatie

De evaluatie van de eerste Autobrief is al gereed en wordt op zeer korte termijn gepubliceerd. Hierin staat onder meer ‘dat de stimulering op basis van CO2-uitstoot effectief is geweest’, maar ook ‘dat de efficiëntie van het beleid in de loop der jaren flink is teruggelopen’, zo schrijft Wiebes in zijn brief. 

Energieakkoord 

De Autobrief 2.0 zou zien op de jaren 2016 tot en met 2019, maar dit wordt dus vanaf 2017. Dit heeft tot gevolg dat er voor het jaar 2016 maatregelen moeten worden genomen, omdat anders de afspraken uit het Energieakkoord niet worden nagekomen. Zo komen zonder maatregelen de lage bijtellingspercentages voor zeer zuinige auto’s in 2016 te vervallen. Binnenkort komt Wiebes met een wijzigingsvoorstel op het Belastingplan 2015, dat hierin moet voorzien. 

Fiscale bijtelling

In de afgelopen weken is bekend geworden dat de Autobrief 2.0 een herziening van alle autobelastingen bevat, zoals de BPM, MRB en fiscale bijtelling. Hoe die belastingen worden ingericht, is echter nog niet bekend. Omdat vooral de fiscale bijtelling door de vele verschillende tarieven marktverstorend werkt en de schatkist hierdoor veel geld misloopt, is die aan herziening toe. Hoe die er in de toekomst uit komt te zien, zal dus in de zomer van 2015 bekend worden. 

Bestelauto

EVO is in de voorbereiding van de Autobrief 2.0 vaste gesprekspartner van het ministerie van Financiën. Voor met name de ondernemers met bestelauto’s is het van groot belang dat de belastingdruk op deze bedrijfsmiddelen niet verder stijgt. De accijnsverhogingen die aan het begin van 2014 zijn ingegaan, hebben de lasten voor deze ondernemers al aanzienlijk doen stijgen. EVO komt op voor de belangen van de ondernemer, en dus voor de BV Nederland, voor wie de bestelauto onmisbaar is.