20-03-2012  ProRail heeft de beperkingen die golden voor het gebruik van de automatische sorteerinrichting van het emplacement Kijfhoek opgeheven. De aangepaste procedure die DB Schenker sinds vorige zomer volgde voor het sorteren van wagons met RID-goederen is daardoor niet langer nodig. DB Schenker verwacht dat de dienstverlening aan klanten die gebruikmaken van het Europese distributiesysteem voor wagenladingen, later deze maand weer op het afgesproken serviceniveau is.

Veiligheidsrisico

De aangepaste procedure voor het sorteren van wagons met RID-goederen was ingevoerd nadat er in augustus 2011 opnieuw sprake was van een te snelle afloop van wagons. Een te snelle afloop vormt een veiligheidsrisico. Na de onregelmatigheid in augustus hebben de direct betrokken partijen - eigenaar ProRail, exploitant Keyrail en gebruiker DB Schenker - met hulp van externe deskundigen een integraal onderzoek gestart.

Volledig verantwoord

De uitkomsten hiervan hebben geleid tot een pakket maatregelen op het gebied van techniek en processen. Hierdoor achten direct betrokken partijen het opnieuw in gebruik nemen van de automatische sorteerinrichting volledig verantwoord.