Ook uitzonderingen voor rijlessen en -examens

Leestijd 2 minuten

28-11-2021  Het kabinet heeft tijdens de persconferentie van 26 november jongstleden nieuwe maatregelen afgekondigd voor een avondlockdown. Het huidige pakket aan coronamaatregelen dat is afgekondigd op 12 november, is vanaf zondag 28 november 2021 met 3 weken verlengd. Voor chauffeurs die onderweg willen stoppen, blijven de faciliteiten in deze periode onbeperkt open. Ook voor rijlessen, zowel theorie als praktijk, zijn uitzonderingen opgenomen in de nieuwe regeling.

De huidige uitzondering voor verzorgingsplaatsen, wegrestaurants en tankstations aan het hoofdwegennet blijft bestaan. Hier mag de horeca na 17.00 uur open blijven en er geldt geen testbewijsplicht voor corona. Wel moeten chauffeurs zich houden aan de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus, zoals anderhalve meter afstand, en is er een placeringsplicht. Ook verzorgingsplaatsen, wegrestaurants en tankstations buiten het hoofdwegennet kunnen onbeperkt open blijven. Hiermee zijn ook winkels van tankstations uitgesloten van de sluitingstijd. Voor restaurants en eet- en drinkgelegenheden gelden de horecaregels wel, deze moeten dus om 17.00 uur sluiten. Afhaal blijft wel mogelijk. Voor wegrestaurants geldt dat de opening na 17.00 uur gericht moet zijn op (beroeps-)chauffeurs.

Rijlessen praktijk

Rijlessen mogen blijven plaatsvinden tussen 5.00 en 17.00 uur. Ongeacht of dit voor beroep of bedrijf is. Motor- en brommerrijlessen kennen geen beperkingen in het tijdstip, omdat deze niet onder een contactberoep vallen en het geen publieke ruimte betreft. Het mondkapje is verplicht voor leerling en instructeur. Ook moet iedereen zich houden aan de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus, zoals inachtneming van anderhalve meter afstand. De gezondheidscheck is verplicht. Tijdens de rijles mogen niet meer dan 2 personen in de auto aanwezig zijn, tenzij een derde persoon noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep, bijvoorbeeld de (kandidaat)instructeur of (tweede) examinator in het kader van diens stage of opleiding.

Praktijkexamens CBR

Praktijkexamens bij het CBR kunnen plaatsvinden. Ook hier geldt de sluitingstijd van 17.00 uur. Bij een rijexamen mogen niet meer dan 2 personen in de auto aanwezig zijn, tenzij een derde persoon noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep, bijvoorbeeld de (kandidaat)instructeur of (tweede) examinator in het kader van diens stage of opleiding. Het mondkapje is verplicht voor leerling en examinator. Ook hier moet iedereen zich houden aan de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus, zoals inachtneming van anderhalve meter afstand. De gezondheidscheck is verplicht.

Theorielessen en -examens CBR

Theorielessen voor de verschillende categorieën die in een publieke ruimte worden verzorgd, zijn toegestaan tussen 5.00 en 17.00 uur. Lessen met een beroeps- of bedrijfsmatig karakter, zoals training/nascholing voor code 95 en bijscholing voor instructeurs, kunnen ook na 17.00 uur plaatsvinden. Er geldt namelijk een uitzondering voor locaties voor cursussen en trainingen die noodzakelijk zijn voor beroep of bedrijf. Ook is er een uitzondering voor de cursussen in het kader van de educatieve maatregelen van het CBR.

Het theorie-examen kan eveneens plaatsvinden. Hiervoor geldt geen beperking ten aanzien van de sluitingstijd. Dit geldt ook voor de examens rijinstructeur, APK-keurmeester, tachograaftechnicus en LPG-technicus. Het mondkapje is ook hier verplicht, en iedereen moet zich houden aan de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus, zoals inachtneming van anderhalve meter afstand.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder