01-10-2015  De gemeenteraad van Barneveld heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd om de aanpak van de aansluiting A1-A30 - waar de filedruk steeds meer toeneemt - te laten opnemen in de Strategische Agenda van Regio FoodValley. Op dit moment staat deze aansluiting niet in en de raad vindt dat een gemiste kans vanwege het grote belang van de aansluiting voor de bereikbaarheid van Barneveld en Regio FoodValley.

Toezegging

De gemeente Barneveld zet zich samen met de provincie Gelderland, EVO, de BIK, VNO-NCW en TLN in voor de aanpak van de aansluiting A1-A30. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft eerder toegezegd dat onderzoek wordt gedaan naar de knelpunten en mogelijke oplossingen. Tegelijkertijd beloofde zij met name te kijken of aan de zuidzijde van het knooppunt op korte termijn al definitieve maatregelen kunnen worden getroffen. Op die manier kan het verkeer aan de zuidzijde beter doorstromen, zowel van de A30 naar de A1 richting Apeldoorn als vanaf de A1 naar de A30.

Flessenhals

Barneveld vindt een spoedige aanpak noodzakelijk vanwege de werkzaamheden aan het Knooppunt Hoevelaken (vanaf 2017) waardoor er meer verkeer wordt omgeleid via de A30 en de aansluiting A1-A30. Daarnaast is gebleken dat de A1 bij Hoevelaken en Apeldoorn wordt verbreed, maar niet bij Barneveld. Daardoor ontstaat een flessenhals. Als er niets aan de aansluiting A1-A30 gebeurt, dreigt een verkeersinfarct – zowel tijdens de verbouwing van ‘Hoevelaken’ als daarna, aldus de gemeente.

Strategische Agenda

Regio FoodValley, het samenwerkingsverband van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wageningen, heeft in de Strategische Agenda vastgelegd welke zaken de komende periode aandacht vragen.