Bedieningsregime sluizen Veluwemeer per 1 april verruimd

Maatregelen vanuit programma ‘Beter Bediend’

25-02-2020  Vanaf 1 april wordt het bedieningsregime voor de Roggebot-, Reeve- en Nijkerkersluis verruimd. Deze sluizen geven toegang tot het Veluwemeer. Hierdoor wordt de binnenvaart efficiënter en betrouwbaarder voor handels- en productiebedrijven.

De Roggebot-  en Reevesluis worden toegankelijk tussen 9.00 en 16.00 uur en tussen 18.00 en 20.00 uur; tussen 20.00 en 22.00 uur is bediening op afroep mogelijk. De Nijkerkersluis zal maandag tot en met vrijdag bediend worden tussen 6.00 en 20.00 uur; in het weekend zijn er geen wijzigingen ten opzichte van nu. Onderzocht wordt of het mogelijk is de Nijkerkersluis na 1 november in het weekend op afroep te bedienen.

Just in time-levering

Door de verruiming van de bediening van de Roggebot, Reeve- en Nijkerkersluis krijgen handels- en productiebedrijven een betrouwbaarder inzicht in de just in time-levering en meer flexibiliteit in de afstemming voor het laden en het lossen. Het transport gaat vaak gepaard met een strakke planning, en het verruimen van de bediening is een belangrijke stap voor een efficiënt en ongehinderd logistiek proces. 

Beter bediend

Deze maatregelen komen voort uit het programma ‘Beter Bediend’, waarmee de reistijden en betrouwbaarheid van de vaarwegen worden verbeterd. evofenedex werkt samen met BLN-Schuttevaer, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) en Rijkswaterstaat aan de uitvoering van het programma. Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is vijf miljoen euro beschikbaar gesteld om te werken aan efficiëntere bediening van de sluizen, een vlottere en veiligere afhandeling van het scheepvaartverkeer en een actuele en uniforme informatievoorziening.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder