Zoetermeer, 4 juni 2012

Zorgen EVO en TLN over veiligheidsniveau bruggen in Nederland

De plotselinge afsluiting van de Harmsenbrug voor vrachtverkeer van meer dan 50 ton is zorgelijk. Dit stellen verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) nadat uit berekeningen blijkt dat de Harmsenbrug over het Hartelkanaal bij Europoort niet meer voldoet aan Europese veiligheidsnormen. Door de langdurige afsluiting worden bedrijven die goederen met Ecocombi’s en exceptioneel transport (laten) vervoeren onverwacht geconfronteerd met extra kosten.

EVO en TLN zijn verbaasd over het feit dat de brug plotseling niet meer aan de veiligheidseisen blijkt te voldoen. De organisaties vragen zich af of hierop in de controles niet eerder had kunnen worden geanticipeerd en de aanbesteding van herstelwerkzaamheden eerder had kunnen plaatsvinden. De afsluiting van de Harmsenbrug lijkt niet op zichzelf te staan. Eerder werden er in Oost-Nederland verschillende bruggen afgesloten voor zwaarder verkeer.

Harmsenbrug

Rijkswaterstaat start in het najaar met de renovatie van de Harmsenbrug en verwacht dat de beperking pas in 2015 kan worden opgeheven. Tot die tijd mogen vanaf aanstaande donderdag vrachtauto’s zwaarder dan vijftig ton de brug niet meer over. Ook gaan er twee rijstroken dicht. EVO en TLN willen snel met Rijkswaterstaat om tafel om te onderzoeken of de noodmaatregelen kunnen worden beperkt.

Trend

Eerder dit jaar constateerden EVO en TLN reeds dat in Oost Nederland steeds meer bruggen en viaducten werden afgesloten voor zwaarder verkeer omdat ze dit niet meer veilig konden dragen. Zo werd in Epe (Gelderland) eind vorig jaar op een aantal bruggen ineens gewichtsbeperkingen ingesteld. Vooral bedrijven die agrarische producten vervoeren ondervinden hier ernstige hinder van. Eind vorig jaar meldden EVO en TLN ook dat ondernemers economische schade leden als gevolg van gewichtsbeperkingen op diverse bruggen over het Twentekanaal. Veel vrachtverkeer zal moeten omrijden, wat voor extra kosten zorgt. Het bedrijfsleven maakt zich grote zorgen over deze trend en wil dat Rijkswaterstaat snel duidelijk maakt welke bruggen er nog meer niet aan de eisen voldoen.