Zoetermeer, 15 juni 2012

Scholing en betere informatie-uitwisseling ketenpartners voorkomt oponthoud logistieke keten

Verladersorganisatie EVO constateert dat het internationaal opererende bedrijfsleven anticipeert op de steeds hogere kwaliteits-, security- en milieueisen die de Douane stelt. De verladersorganisatie baseert dit op een toename van het aantal im- en exportopleidingen dat het afgelopen jaar werd afgenomen en het aantal vragen dat de verladersorganisatie van bedrijven krijgt over deze onderwerpen. EVO verklaart deze ontwikkeling bij internationaal opererende onderneming door de nog altijd groeiende import en export en het beleid van de Douane. Omdat de Douane voorziet dat zij de handhaving op den duur niet meer in haar eentje aankan, legt zij steeds meer van haar controlerende taken bij het bedrijfsleven zelf neer. In ruil voor vereenvoudigde procedures en een ongehinderde goederenstroom, vraagt de Douane bedrijven dan wel om vergunningen als bewijs dat zij een betrouwbare partner zijn. EVO benadrukt het belang van investeringen door het bedrijfsleven in kennis over douanezaken en de samenwerking tussen overheid en ketenpartners om informatie-uitwisseling te verbeteren. Deze zaken zijn volgens de verladersorganisatie nodig om een efficiënte internationale goederenstroom te kunnen waarborgen.

Kennis op peil houden

Door de overheid controlerende taken uit handen te nemen, kunnen bedrijven oponthoud in de logistieke keten in de toekomst voorkomen. EVO wijst haar leden daarom op de noodzaak om kennis over douane- en securityzaken op peil te houden door personeel goed op te leiden. Ondernemers die met vergunningen kunnen aantonen dat zij gedegen kennis van zaken hebben, worden door de overheid gezien als betrouwbare partners. Denk in dit verband aan de AEO-status en de status Known Consignor. Bedrijven met zo’n status kunnen veel controles van de overheid overnemen en binnen het bedrijf zelf verrichten. Dit voorkomt oponthoud bij de containerterminals en dus kosten.

Betere informatie-uitwisseling

Ook een goede samenwerking tussen ketenpartners onderling is volgens EVO van groot belang voor een efficiënte logistiek. Bedrijven moeten momenteel nog meermalen informatie invoeren in verschillende formats. Hierdoor gaat informatie verloren en treedt efficiëntieverlies op. Binnen het innovatiecontract Topsector Logistiek wordt daarom, mede door EVO, gewerkt aan een Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP), dat  informatie-uitwisseling tussen partijen mogelijk moet maken. Dit leidt tot minder administratieve lasten voor bedrijven en een efficiëntere en betrouwbaardere logistiek.

Ondersteuning

Vanwege het toegenomen aantal vragen over  op het gebied van internationale handel en het gestegen aantal opleidingen dat op dit gebied werd afgenomen, heeft EVO een speciale pagina op haar website opgenomen. Op deze dossierpagina Internationale handel  kunnen internationaal opererende bedrijven alle relevante informatie op één plek vinden. Ook heeft EVO een Nieuwsbrief Internationale Handel gelanceerd, die vier keer per jaar verschijnt. De nieuwsbrief gaat in op veranderende douaneregelgeving en andere ontwikkelingen op douanegebied en maakt ook melding van relevante bijeenkomsten en opleidingen.