10-12-2012  Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie EVO, VNO-NW West, MKB Nederland, Deltalinqs, LTO Noord Glaskracht, KvK Rotterdam willen dat de minister Schultz van Haegen zo snel mogelijk een definitief besluit neemt over de aanleg van de Blankenburgtunnel bij Rotterdam.

Regeerakkoord

De organisaties wijzen op het regeerakkoord waarin de aanleg van de Blankenburgtunnel expliciet is opgenomen. De tunnel biedt de beste oplossing voor de aanpak van de files tegen de laagst mogelijke kosten. Ook wordt er voldoende aandacht besteedt aan een goede inpassing om eventuele negatieve milieueffecten te compenseren. Er is nu genoeg gediscussieerd en onderzocht, het is tijd om definitief te gaan bouwen, aldus de organisaties.

Verkeerswinst

Onderzoeken hebben aangetoond dat de variant Blankenburgtunnel voor de meeste verkeerswinst tegen de laagst mogelijke kosten zorgt. Bovendien verwachten de organisaties dat deze variant sneller kan worden gerealiseerd dan andere varianten.

Eindeloze discussie

De afgelopen tijd is veel gediscussieerd over de negatieve gevolgen voor het milieu. Minister Schultz heeft daarom geld gereserveerd voor extra compensatiemaatregelen. Voor het bedrijfsleven staan nu alle seinen op groen.

Meerderheid

De zeven organisaties verwachten dat een meerderheid de Tweede Kamer instemt met de aanleg van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Op 11 december wordt tijdens het MIRT overleg in de Tweede Kamer over de nieuwe tunnel gesproken.