Zoetermeer, 6 juli 2011

Het bedrijfsleven is blij met de uitspraak van de Raad van State om het tracébesluit A4 Delft- Schiedam onherroepelijk te verklaren. Hiermee komt een einde aan een halve eeuw discussie. De files tussen Den Haag en Rotterdam zullen aanzienlijk verminderen als A4 Delft-Schiedam in 2015 in gebruik wordt genomen.

De Raad van State vindt dat de besluitvorming conform de wettelijke afspraken is verlopen, zodat de bouw van de A4 Midden-Delfland kan starten. Volgens het georganiseerde bedrijfsleven is dit terecht en komt er eindelijk een eind aan de soapopera rond de A4. Na meer dan een halve eeuw discussie kunnen ondernemers eindelijk de vlag uithangen. De lange files tussen Den Haag en Rotterdam zijn vanaf 2015 voorbij. En dat is winst voor elke ondernemer en automobilist in de Randstad.

Ook de provincie Zuid-Holland vindt het vanzelfsprekend dat de Raad van State het tracébesluit A4 Delft-Schiedam heeft goedgekeurd. Samen met alle lokale en regionale partijen dringt de provincie er sinds 1999 bij het Rijk op aan om niet alleen na te denken over 7 kilometer infrastructuur, maar ook over de kwaliteit van het gehele gebied. Alle tijd die is gestoken in een totaalpakket voor bereikbaarheid, leefbaarheid en landschap betaalt zich vandaag terug.

IODS

Het bedrijfsleven heeft tientallen jaren gelobbyd voor de aanleg van 7 kilometer snelweg tussen Delft en Schiedam. Daarbij is het niet uitsluitend opgekomen voor het belang van bereikbaarheid. Het bedrijfsleven heeft intensief meegewerkt aan het Integrale Ontwikkelingsplan Delft - Schiedam (IODS). Dit houdt in dat gelijk met de aanleg van de A4 Delft - Schiedam ook wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen. Door de inpassing van de weg zal er extra ruimte gecreëerd worden voor recreatieve voorzieningen en natuur. Bovendien wordt de weg zelf uniek ingepast met een tunnel en (half)verdiepte ligging.

Hoogtepunt in de lobby was de actie ‘Vrienden van de A4’. Binnen enkele maanden werden circa tienduizend handtekeningen verzameld van voorstanders van de wegaanleg.

Betere bereikbaarheid

Aad van Daalen is transportondernemer en adviseur van Cargo Boss Van Daalen Transport. Zijn bedrijf lijdt schade door de files. “Door de aanleg van de A4 Delft- Schiedam wordt het verkeersnetwerk robuuster, betrouwbaarder en veiliger. Bovendien zullen we minder hinder ondervinden van het sluipverkeer door het Westland. Daar ben ik natuurlijk blij mee. Toch zie ik de 7 kilometer snelweg slechts als onderdeel van een groter bereikbaarheidsplan. De aanleg van de Westelijke Oeververbinding is bijvoorbeeld ook erg belangrijk.”