02-12-2011  Het A2-Bedrijvenplatform waardeert de versnelde aansluiting van de A2/A79 op bedrijventerrein Beatrixhaven in Maastricht, waarbij deze ontsluiting aanhaakt op de Galjoenweg en Hoekerweg. Het platform heeft deze wensen in de beginfase van het project op tafel gelegd.

Veel beter bereikbaar

Nu er gehoor gegeven is aan deze wens, wordt het belangrijke bedrijventerrein al veel beter bereikbaar nog voordat de A2-tunnel wordt gegraven, aldus het platform. De samenwerking tussen het A2-Bedrijvenplatform, A2 Projectbureau, Avenue 2 en Maastricht Bereikbaar levert in de ogen van het bedrijfsleven sowieso veel op.

Beter Benutten

Behalve de versnelde aansluiting van de A2/A79 op de Beatrixhaven wordt er ook geïnvesteerd in het programma Beter Benutten regio Maastricht. Goede bereikbaarheid van stad en regio is cruciaal. Ook het bedrijfsleven neemt hierin zijn verantwoordelijkheid.

Groen licht

Eerder deze week vernam het A2-Bedrijvenplatform dat het tracébesluit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de bestemmingsplannen van de gemeente Maastricht in juridische termen onherroepelijk zijn geworden. Dit betekent dat er nu definitief groen licht is voor de uitvoering van het A2-project in Maastricht. Het bedrijfsleven is blij dat er nu vaart achter kan worden gezet, zodat de bouwfase zo kort mogelijk duurt.

Het project is van grote betekenis voor het doorgaande regionale en stedelijke verkeer.