2 december 2011

Het A2-Bedrijvenplatform waardeert de versnelde aansluiting van de A2/A79 met het bedrijventerrein Beatrixhaven in Maastricht, waarbij deze ontsluiting aanhaakt op de Galjoenweg en Hoekerweg. Het platform heeft in de beginfase van het project deze wensen op tafel gelegd. Dit betekent dat het belangrijke bedrijventerrein al veel beter bereikbaar wordt voordat de A2 tunnel daadwerkelijk gegraven wordt. Voorzitter Frans Koelman is verheugd dat deze ideeën zijn overgenomen.

In het A2-Bedrijvenplatform zijn ondernemers en winkeliersverenigingen uit Eijsden, Maastricht en Meerssen vertegenwoordigd, alsmede Kamer van Koophandel Limburg, Limburgse Werkgevers Vereniging, Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht, Transport en Logistiek Nederland en verladersvereniging EVO.

De samenwerking tussen het A2-Bedrijvenplatform, A2 Projectbureau, Avenue 2 en Maastricht Bereikbaar levert in de ogen van het bedrijfsleven veel op. Naast de versnelde aansluiting van de A2/A79 op de Beatrixhaven wordt er eveneens geïnvesteerd in het programma Beter Benutten regio Maastricht. Goede bereikbaarheid van stad en regio is hoe dan ook cruciaal. Hierin neemt het bedrijfsleven zijn verantwoordelijkheid.

Eerder deze week vernam het A2-Bedrijvenplatform dat het tracébesluit van het ministerie van infrastructuur en Milieu en de bestemmingsplannen van de gemeente Maastricht in juridische termen onherroepelijk zijn geworden. Dit betekent dat er nu definitief groen licht is voor de uitvoering van het A2-project in Maastricht. Het bedrijfsleven is blij dat er nu vaart gezet kan worden zodat de bouwfase zo kort mogelijk duurt.

Het project is van grote betekenis voor het doorgaande regionale en stedelijke verkeer.