Zoetermeer, 22 juni 2012

Bedrijfslevenorganisaties EVO, VNO-NCW West, de Kamer van Koophandel Amsterdam en ORAM reageren ingenomen op het nieuws dat het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam de financiering van een grotere zeesluis bij IJmuiden rond hebben gekregen. Gezamenlijk dragen ze 848 miljoen euro bij. Hoewel vandaag een belangrijke stap in het proces is gezet, is het volgens de organisaties nog te vroeg om te juichen. Pas eind 2013, wanneer de effecten van de beoogde nieuwe sluis op onder ander het milieu inzichtelijk zijn gemaakt, volgt een definitief besluit. Het gezamenlijke bedrijfsleven roept bestuurders en politici op ook ten tijden van bezuinigingen de rug recht houden en de financiële afspraak na te komen. De aanleg van een nieuwe sluis is voor de economie van de regio Noord-Holland en Nederland van groot belang.

Rechte rug

Het staken van investeringen in de sluis zouvoor de stadsregio Amsterdam, de motor van de Nederlandse economie, een stevige rem op de welvaartsontwikkeling betekenen. Kiezen voor vervanging van de sluis is kiezen voor de broodnodige economische groei en dat moet goed tussen de oren blijven zitten, aldus de bedrijfslevenpartijen.

Toekomst

Nu kunnen de grotere schepen de bedrijven achter IJmuiden niet bereiken omdat de sluis simpelweg te klein is. Een grotere zeesluis biedt die toegang wel. Dat geeft het Nederlandse bedrijfsleven een impuls. Het heeft een positief effect op het vestigingsklimaat, de werkgelegenheid en dus de regionale en nationale welvaart.