Zoetermeer, 4 maart 2013

TLN, EVO en IG&D: eerst oostelijke randweg realiseren

Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladerorganisatie EVO en de industriële kring Doetinchem (IG&D) roepen de gemeenteraad van Doetinchem op om af te zien van de invoering van een vrachtwagenverbod op de Haareweg en de Kruisbergseweg. Op 7 maart neemt de gemeenteraad een besluit over het al dan niet invoeren van een verbod voor doorgaand vrachtverkeer.

De afgelopen jaren lijkt in Doetinchem-Noord langzaam maar zeker een heksenjacht te zijn ontstaan op het vrachtverkeer. Daarbij wordt vergeten dat de Haareweg een belangrijke ontsluitingsweg vormt voor het verkeer van en naar het noorden. Het vrachtverkeer rijdt dus over de Haareweg omdat een goed alternatief ontbreekt. Uitwijken naar de Varsseveldseweg en de Doetinchemseweg is geen optie – dat verplaatst enkel het probleem. Langs de Varsseveldseweg wonen veel mensen die eveneens hinder zullen ondervinden van het vrachtverkeer. Bovendien staan hier veel auto’s geparkeerd en kan op de Varsseveldseweg op diverse plaatsen worden overgestoken.

Pas wanneer de oostelijke randweg gerealiseerd is, kan het vrachtverkeer de bebouwde kom van Doetinchem grotendeels mijden. Vervolgens wil het bedrijfsleven, op basis van objectieve feiten, kijken of een verbod voor het doorgaande vrachtverkeer op de Haareweg moet worden ingevoerd. Tot die tijd gaan TLN, EVO en IG&D graag het overleg aan met de gemeente om te bezien of naast de nieuwe inrichting van de Haareweg nog andere maatregelen genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid te verbeteren.