20-10-2014  De douane en het bedrijfsleven werken continu samen om verbeteringen aan te brengen in de douaneprocessen. De behaalde resultaten zijn opgenomen in het werkprogramma ‘Work in Progress’ van het Overleg Douane-Bedrijfsleven (ODB).

Een van de resultaten is dat er nu één lijn getrokken in de aanrij- en responstijden bij fysieke opname in het proces Aangiftebehandeling door het opstellen van een standaardregeling. Op 1 september 2014 is de werkwijze ingevoerd. De al eerder gemaakte afspraken die gelden voor het luchthaventerrein van Schiphol en in de haven van Rotterdam blijven gehandhaafd.

Controle

Ook heeft de douane op verzoek van het bedrijfsleven aangegeven in de meeste gevallen een Controle na Invoer (CNI) binnen 1 jaar te kunnen afwerken. Tot slot werkt de Douane in verschillende samenwerkingstrajecten aan de erkenning van het AEO-certificaat door andere handhavers. Dit blijft een continue inspanning, mede door de blijvende druk van onder andere EVO op dit thema.

De afgeronde resultaten van het werkprogramma ‘Work in Progress’ tot aan de zomer 2014 zijn hier te lezen.

Resultaten werkprogramma ‘Work in Progress’