4 juni 2013

Lancering MBO Kennisakkoord Logistiek

Het bedrijfsleven en mbo-instellingen hebben vandaag het convenant ‘MBO Kennisakkoord Logistiek’ ondertekend. Veertien MBO’s gaan de komende vier jaar samen met Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie EVO, VTL Kenniscentrum Transport en Logistiek, Bedrijfstakgroep Transport en Logistiek en de MBO Raad samenwerken om de band tussen het logistiek mbo-onderwijs en bedrijfsleven te versterken.

De transport- en logistiek sector verwacht in de toekomst een tekort aan goed opgeleid personeel. Daarom moet er voor worden gezorgd dat er straks voldoende gemotiveerde jongeren in de sector aan de slag gaan en afstudeerders snel een passende baan kunnen vinden bij een logistiek bedrijf. Dat kan alleen als het onderwijs en het bedrijfsleven (arbeidsmarkt) optimaal op elkaar aansluiten door nauwe en permanente samenwerking.

Scholing

De logistieke sector wordt steeds complexer. Technologische ontwikkelingen en innovaties volgen elkaar in rap tempo op. Hierdoor moet logistiek personeel over steeds meer kennis en vaardigheden beschikken. Daarnaast is de logistiek door de overheid aangewezen als topsector met als doel haar internationale toppositie te versterken. Hierin is een sleutelrol weggelegd voor ‘human capital’. Goede scholing wordt daarom steeds belangrijker.

Kennisakkoord

Het platform ‘MBO Kennisakkoord Logistiek’ moet bijdragen aan een sterke verbetering van het logistieke profiel van Nederland. De arbeidsmarkt moet in de toekomst beschikken over voldoende logistici die kennis hebben van de nieuwste (technologische) ontwikkelingen en deze in de praktijk kunnen toepassen. De partijen willen de komende jaren de docenten professionaliseren, de samenwerking in de onderwijskolom versterken en jongeren interesseren voor een logistieke opleiding. Via het kennisakkoord worden ondermeer bestaande initiatieven gebundeld . Hiervoor worden docentenstages en gastdocentenschappen georganiseerd en MBO’s aangesloten op de KennisDC Logistiek.