03-04-2013  Een brede delegatie van bedrijfsleven en overheid ondertekent vandaag het Convenant ‘Neutraal Logistiek Informatie Platform’ in aanwezigheid van minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Eén keer informatie aanleveren

Het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) is een van de acties van de Topsector Logistiek. Met het NLIP wordt informatie door de hele keten op een slimme wijze aangeleverd en gedeeld. Partijen hoeven nog maar één keer informatie aan te leveren. Die informatie wordt vervolgens gedeeld met alle loketten die nodig zijn in de logistieke stroom. De eigenaar van de informatie bepaalt met wie en onder welke voorwaarden de informatie wordt gedeeld.

Regie

De ontwikkeling van het NLIP vindt plaats onder regie van het Strategisch Platform Logistiek en wordt mede ondersteund vanuit het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen van Rijkswaterstaat. Hierin werken overheden, kennisinstituten, vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals samen aan het beter benutten van de vaarwegen.

Convenantpartijen

Het convenant wordt ondertekend door ACN, Cargonaut, Douane, EVO, Fenex, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, KLM, Ministerie van Economische Zaken, Portbase, Rijkswaterstaat, Schiphol, Strategisch Platform Logistiek, TLN, VRC, VRTO.