17-05-2013  Het ministerie van Infrastructuur & Milieu, provincie Noord-Brabant en het Brabantse bedrijfsleven hebben op 16 mei de samenwerking voor een versnelde ombouw van de A58 (Sint Annabosch - Galder en Tilburg - Eindhoven) officieel bekrachtigd. Minister Schultz van Haegen ondertekende hiervoor de startnotitie (foto). De partijen hebben afgesproken om met een publiekprivate aanpak eerder dan gepland een einde te maken aan de dagelijkse files op de A58.

Snelweg van de toekomst

De verkeersdrukte op de A58 neemt toe omdat de Brabantse economie sneller groeit dan het landelijke gemiddelde, vooral in de regio Zuidoost-Brabant. De inzet van het ministerie, de provincie en het bedrijfsleven is om van de A58 de ‘snelweg van de toekomst’ te maken. De provincie Noord-Brabant staat garant voor de voorfinanciering van de versnelde aanpak.