02-10-2014  Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) geeft het bedrijfsleven een centrale rol in het maritieme cluster. Dat stelt EVO op basis van de reactie van de Minister op vragen hierover van VVD-Kamerlid Betty de Boer.

Concurrentiepositie

De Kamervragen van De Boer gingen over de concurrentiepositie van de scheepvaartsector. In haar antwoorden stelt de minister dat ‘een level-playing field voor de scheepvaartsector ontzettend belangrijk is voor de Nederlandse economie en de concurrentiepositie’. Zij onderscheidt drie pijlers; het tegengaan van staatssteun die de concurrentieverhoudingen verstoort, een concurrerend fiscaal klimaat en het voorkomen van nationale koppen op internationale wet- en regelgeving. Zij zegt hiermee in te zetten op een aantrekkelijk vestigingsklimaat.  

Coördinerend minister

De maritieme sector heeft eerder aangedrongen op één coördinerend minister. Hierop laat Schultz nu weten dat zij het aanspreekpunt voor de gehele sector wordt en daarnaast de samenhang zal bewaken van de beleidsvoornemens van de andere ministeries. De minister zal dit gaan bespreken met haar collega’s en een en ander uitwerken in de zogeheten maritieme strategie. Dit beleidsdocument wordt dit najaar afgerond en omvat de grote lijnen van het kabinetsbeleid voor de komende jaren.

Verladersperspectief

EVO pleit ervoor dat de maritieme sector niet langer sectoraal wordt benaderd, dus vanuit vervoerdersperspectief, maar vanuit de keten. ‘Het vervoerdersperspectief is een ouderwetse benadering. De nieuwe benadering is die van de keten, in dit geval de maritieme sector. De ladingeigenaar is de regisseur. Om die reden moet de Nederlandse economie, de concurrentiepositie en het vestigingsklimaat vanuit dit verladersperspectief worden benaderd’, zo oordeelt EVO. 

EVO ziet de antwoorden van minister Schultz van Haegen dan ook als een bevestiging dat de maritieme sector uitsluitend succesvol kan zijn als de verlader een centrale positie in het beleid krijgt toebedeeld.

Hier de Kamerbrief met de antwoorden van de minister