19-12-2013  Het georganiseerde bedrijfsleven, waaronder EVO, vindt het cruciaal dat de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden op korte termijn wordt verbreed en heeft daarom haar zienswijze ingediend op het Voorontwerp Bestemmingsplan N207-Noord. Door de verbreding van de weg wordt de economisch belangrijke omliggende regio beter bereikbaar.

Ontwerp

Verder vraagt het bedrijfsleven bij het ontwerp van de N207-Noord rekening te houden met de maatvoeringen en het draagvermogen van de kunstwerken. Dit blijkt namelijk in de praktijk een onderschat element te zijn bij de herstructurering van wegen. Het is vooral ook van belang omdat het bedrijfsleven steeds meer gebruikmaakt van lzv’s, die een massa van 60 ton hebben.

Effecten

Omdat de ervaring leert dat bij verschillende wegbreedtes of bij verschillend aantal rijstroken op een traject bottlenecks kunnen ontstaan waardoor files ontstaan, verzoekt het georganiseerde bedrijfsleven ook nog de effecten van de verschillende wegbreedtes op de capaciteit en de doorstroming zo goed mogelijk te onderzoeken.