23-04-2014  Door een aantal moderniseringen kan de douane sneller goederen controleren. Volgens belangenorganisaties van bedrijven in Nederland scheelt dit bedrijven veel tijd omdat er minder tijdrovende procedures zijn. Dit blijkt uit een tussentijdse evaluatie van de gezamenlijke afspraken die ACN, EVO, Fenedex, Fenex, TLN, VNC, VNO-NCW en VNTO in mei vorig jaar maakten met de douane in het werkprogramma ‘ODB: work in progress’.

Tablets

Douaneambtenaren gebruiken bijvoorbeeld sinds kort tablets, waardoor zij goederen sneller kunnen controleren. De douane verstuurt tijdens een controle ook foto's van goederen, zodat de verificatie vlotter verloopt. Goederen worden daardoor eerder vrijgegeven. Verder kan de douane ook eenvoudig risicoprofielen aanpassen, waardoor het aantal controles kan worden verminderd. Volgens belangenorganisaties levert dit bedrijven veel tijdswinst op.

Werkprogramma

De belangenorganisaties noemen de verbeteringen een stap in de goede richting, maar wijzen erop dat nog veel werk verricht moet worden. Het werkprogramma loopt dan ook door tot eind 2014.

Toekomst

Bedrijfsleven en Douane werken in de loop van dit jaar samen aan verdere verbeteringen, onder andere door te zorgen voor landelijk uniforme communicatie over aanrij- en responstijden. Ook willen ze vaker alternatieve controlemiddelen inzetten, zoals ‘batchcontroles’ of toezichtdagen en moeten overheidsdiensten aan de grens beter gaan samenwerken. Deze punten moeten ervoor zorgen dat de dienstverlening van de Douane verder verbetert en bedrijven zo min mogelijk hinder ondervinden van noodzakelijke overheidscontroles.

Meer details over de voortgang van ‘ODB: Work in progress’ staan in de bijlage.