16-09-2011 EVO en TLN zijn overwegend positief over de kabinetsplannen voor 2012. Het verladend en vervoerend bedrijfsleven ziet in de kabinetsplannen een kans voor Zuid-Nederland op het gebied van infrastructuur.

Consortium ‘Zuidnet A58’

De organisaties rekenen erop dat minister Schultz van Haegen haar volledige medewerking geeft aan het plan van het consortium ‘Zuidnet A58’. Het plan van het consortium van bedrijven en overheden voorziet in de opwaardering en het onderhoud van de A58. Dit past precies in de visie van het kabinet. In de toelichting op de begroting staat namelijk dat het kabinet wil inzetten op publiek private samenwerking (PPS) voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van infrastructuur.

Nationaal belang

EVO en TLN hebben de opwaardering van de A58 hoog op de agenda staan, omdat de snelweg van nationaal belang is. De A58 is niet alleen een achterlandverbinding en een belangrijke vervoerscorridor voor het vrachtverkeer, maar ontsluit ook de Brainport Zuidoost Nederland en de Greenport Venlo. EVO en TLN roepen minister Schultz van Haegen op nog dit jaar een positieve beslissing te nemen over het innovatieve plan van het consortium.