14-12-2017  Het bedrijfsleven steunt de plannen van het programma van Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) voor een integrale aanpak van het gebied rondom de A59. Volgens het Heusdens Bedrijven Platform, het Waalwijks Bedrijven Platform, mkb Heusden, EVO, Fenedex en TLN zijn de plannen positief voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio.

Gelijktijdige uitvoering

Het programma GOL pleit nu voor een integrale gebiedsontwikkeling waarbij de projectvarianten ‘Heidijk’ en ‘verlegde toe- en afrit’ tegelijkertijd worden uitgevoerd met de ecologische verbindingszones, de snelfietsroute en zuidelijke parallelweg Vlijmen. Tot nog toe bestonden de plannen uit twee fases.

Rustiger verkeersbeeld

Het bedrijfsleven steunt de maatregelen omdat ze zorgen voor drie tot vijf procent meer doorstroming op de A59 - enkele minuten reistijdwinst over een relatief kort stukje snelweg. Door het weghalen van onvolledige aansluitingen ontstaan minder in- en uitvoegbewegingen op de A59, waardoor een rustiger verkeersbeeld ontstaat. Tevens zorgen de maatregelen voor betere bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in de regio.

Bijdragen bedrijfsleven

Zonder de (financiële) bijdragen van het bedrijfsleven was dit project nooit tot stand gekomen. Aangezien niets doen zal leiden tot meer files op de A59, investeert het bedrijfsleven in totaal 15 miljoen euro mee in het project. Doordat het Rijk de doorstromingsproblemen op de A59 de komende jaren niet oplost, investeert de regio nu 60 miljoen euro in het verbeteren van de bereikbaarheid.