13-10-2016  Het gezamenlijk bedrijfsleven, waaronder EVO-Fenedex en de Belgische zusterorganisatie OTM, heeft zijn steun uitgesproken voor de invoering van een zogenoemde stikstofzone in het vaargebied van de Noord- en Oostzee. De bedoeling van zo’n zone is dat de stikstofemissies in deze gebieden in 2030 een derde zijn afgenomen ten opzichte van nu.

De introductie van het zogeheten NECA (Nitrogen Emission Controlled Area) zorgt er onder meer voor dat nieuw te bouwen schepen vanaf een bepaalde vast te stellen datum moeten voldoen aan de strengste emissienormen voor stikstof, de zogenoemde Tier III-normering.

Aanvragen

Eind oktober behandelt de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) de aanvragen voor de invoering van de stifstofarme zone van de kuststaten in het betreffende zeegebied. Deze vergadering vindt plaats tussen 24 en 28 oktober.

Dat het bedrijfsleven steun verleent aan de invoering van de zone, hangt samen met bepaalde voorwaarden die opgenomen zijn in de plannen. Zo pleitte het bedrijfsleven er onder meer voor dat maatregelen alleen gelden voor nieuw te bouwen schepen, er een ruimte voorbereidingsperiode van minstens drie jaar in acht wordt genomen en dat de maatregel gelijktijdig wordt ingevoerd op de Noord- en Oostzee.

Eerder al wees EVO-Fenedex erop dat de invoering van de zone in een juiste verhouding moet staan met de maatschappelijke baten.