16-10-2012  EVO, TLN en enkele bedrijven met een vestiging in de nabijheid van de voormalige oostelijke rondweg in Leeuwarden hebben bezwaar tegen het plan van de gemeente om fietsers binnen de bebouwde kom voorrang te geven op enkele rotondes op deze weg. Omdat de voormalige oostelijke rondweg officieel niet meer tot de ring van Leeuwarden behoort, zou deze regeling hier ook moeten gelden.

Verkeersonveilig

Omdat er op de drukke voormalige rondweg veel zwaar vrachtverkeer rijdt, ontstaan er volgens EVO en de bedrijven verkeersonveilige situaties met de fietsende schoolgaande jeugd. EVO heeft aangedragen dat afhankelijk van de situatie uit onderzoek blijkt dat het aantal letselongevallen met fietsers die voorrang hebben, ruim twee keer zo hoog is.

Ander karakter

Leeuwarden heeft enkele jaren geleden op rotondes in  de binnenstad voorrang voor fietsers ingevoerd en stelt dat de effecten op de verkeersveiligheid niet negatief zijn. Het bedrijfsleven is echter van mening dat het karakter van het bevoorradend vrachtverkeer naar de binnenstad heel anders is. Het betreft in de binnenstad in veel gevallen minder lange vrachtauto’s of aangepast materieel, zoals city trailers met meesturende achterassen en zijafscherming.

Verminderde doorstroming

Verder wijst het bedrijfsleven op de verminderde doorstroming voor het autoverkeer op deze route als de maatregel wordt doorgevoerd. De maatregel is dan ook niet te rijmen met de aanpassingen aan de iets verderop gelegen Drachtsterplein en Drachtsterweg, die juist  zorgen voor een betere bereikbaarheid van de bedrijven die hier gevestigd zijn. Bedrijven en belangenorganisaties hebben de bezwaren tegen de maatregel inmiddels met de wethouder besproken.