27-03-2013  De A27 wordt ter hoogte van Amelisweerd verbreed tot twee keer zeven rijstroken. Dit heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu gisteren bekendgemaakt. Volgens Schultz is de verbreding van de bestaande snelwegbak nodig om te voorkomen dat rond Utrecht in de toekomst files ontstaan.

Verkeersveilig en kostenefficiënt

Bedrijfslevenorganisaties EVO, TLN, MKB-Nederland Midden en de Kamer van Koophandel Utrecht steunen minister Schultz van Haegen en de provincie Utrecht in hun verdere aanpak van de A27 bij Utrecht. ‘Met de keuze voor tweemaal zeven rijstroken kiest de minister voor de meest verkeersveilige en kostenefficiënte oplossing.’

Vertragingsschade

De files op de Ring Utrecht hebben het goederenvervoer in de afgelopen jaren zo’n 54 miljoen euro gekost. Dit heeft TNO in opdracht van EVO en TLN berekend. In 2010 bedroeg alleen al de directe vertragingsschade voor het goederenvervoer op dit traject ongeveer acht miljoen euro.

Veiliger

Volgens de onderzoekscommissie onder leiding van Nico Schoof is het niet mogelijk in de huidige situatie meer rijstroken aan te leggen omdat de veiligheid dan in het geding is. Het verkeer dat gebruik wil maken van de Ring A27 wordt in de variant waarvoor de minister nu heeft gekozen, niet meer samengevoegd met het doorgaand verkeer. Daardoor wordt het verkeer veiliger.

Betere doorstroming

Het verkeer stroomt bij tweemaal zeven rijstroken bovendien beter door dan bij tweemaal zes rijstroken. Dat levert de hoognodige ontlasting van het onderliggend wegennet op. Bovendien draagt het bij aan een verbetering van de geluids- en luchtkwaliteit in de stad Utrecht.