Zoetermeer, 6 april 2012

Vraagtekens bij  tolvoorstel voor vrachtverkeer

De gezamenlijke ondernemersorganisaties in de regio Rotterdam zijn verheugd over de keuze van een meerderheid van de Tweede Kamer voor de Blankenburgtunnel als nieuwe oeververbinding ten westen van Rotterdam. De keuze voor deze variant levert de meeste winst op voor het verkeer en economie in de Rotterdamse regio. Wel zetten de organisaties vraagtekens bij het voorstel om alleen tol te heffen voor het vrachtverkeer.

De zeven organisaties zien de keuze  voor de Blankenburgtunnel als een logische stap. Eerder sprak minister Schultz van Haegen haar voorkeur al uit voor de aanleg van de Blankenburgtunnel. Uitgebreide onderzoeken hebben aangetoond dat deze variant zorgt voor de meeste verkeerswinst tegen de laagst mogelijke kosten. Bovendien verwachten de organisaties dat deze variant sneller kan worden gerealiseerd dan andere varianten.

Tol

Een deel van de Kamer pleit voor een tolheffing voor het vrachtverkeer. De ondernemersorganisaties zetten vraagtekens bij dit voorstel, omdat hiermee de sector met extra kosten wordt belast terwijl de automobilist wordt ontzien. De organisaties willen daarom eerst met de minister hier over in overleg en zijn daarnaast benieuwd of een nadere uitwerking van dit plan een heffing voor het vrachtverkeer rechtvaardigt. 

Meer informatie vindt u op de site