05-02-2013  Nederlandse verladers (EVO) en expediteurs (Fenex) roepen de Tweede Kamer op om stelling te nemen tegen het voornemen van het kabinet om elke beladen container te laten wegen, alvorens die aan boord van een schip te plaatsen. Het bedrijfsleven onderschrijft de bestaande verplichting voor bedrijven om de juiste informatie over het gewicht van containers te delen met rederijen, maar de nieuwe voorstellen gaan veel verder.

Vertraging

Volgens het bedrijfsleven verhoogt de voorgenomen maatregel de administratieve last stevig en is extra vertraging in de logistieke keten het gevolg. Dit gaat veel extra geld kosten zonder dat de veiligheid significant verbetert. EVO en Fenex willen daarom dat het kabinet ervan afziet dit voornemen bij de internationaal maritieme organisatie verder te bepleiten.

Onderzoek

Het kabinet heeft zich internationaal hard gemaakt voor de invoering van een wereldwijde verplichting om het gewicht van beladen containers op een gecertificeerde wijze vast te stellen. De bestaande wettelijke verplichting voor handels- en productiebedrijven om de juiste gewichten op te geven, voldoet volgens het kabinet niet. Zo hoopt het kabinet het verlies van containers op zee tegen te gaan.

Niet gebaseerd op feiten

Volgens het bedrijfsleven is deze oplossing niet gebaseerd op feiten. Er is geen onderzoek bekend dat aantoont dat grote aantallen containers moedwillig overbeladen worden, of dat verkeerd opgegeven gewichten hebben geleid tot kapseizende schepen. Onlangs is in Engeland wel een rapport verschenen waaruit juist blijkt dat containergewichten zelden de oorzaak voor ongevallen op zee zijn.

Nederland loopt voorop

Omdat Nederland bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), de autoriteit op het gebied van wet- en regelgeving op zee, voorop loopt om op dit terrein scherpere maatregelen te nemen, roept het bedrijfsleven de Tweede Kamer op de minister tot een koerswijziging te brengen.

Wettelijke deadline

Volgens EVO en Fenex is het belangrijk dat er realiseerbare veiligheidsmaatregelen in de keten van het containertransport worden genomen. Zij stellen dat een eventuele wettelijke deadline voor de aanlevering van verschepingsinstructies door de ladende partijen wél een oplossing is.