Versneld bijna 2 miljard extra in spoor-, water- en snelwegen

Leestijd 2 minuten

15-09-2020  Ondernemersvereniging evofenedex verwelkomt de versnelde investeringen in het onderhoud van de infrastructuur. Uit de rijksbegroting die vandaag gepresenteerd werd, blijkt dat het Rijk komend jaar bijna twee miljard euro versneld investeert in onderhoud en renovatie van spoor-, water- en snelwegen.

“Dit is heel goed nieuws. Het op peil houden van de kwaliteit van onze auto-, vaar- en spoorwegen is al langer een grote zorg van de leden van evofenedex", aldus algemeen directeur Machiel van der Kuijl van evofenedex.  "Het plotseling afsluiten van vitale infrastructuur zoals eerder gebeurde met de Merwedebrug op de A27 en de brug bij Grave, geeft grote verstoringen van logistieke ketens en ook veel financiële schade. Dit moet dan ook voorkomen worden. Met deze vervroegde investering laat het kabinet zien de kwaliteit van onze infrastructuur serieus te nemen."

Stikstofproblemen

Ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex constateert dat wel verdere vertraging optreedt in de uitvoering van nieuwe infrastructurele projecten als gevolg van de stikstofproblemen. “Met goed gepland onderhoud onze bestaande infrastructuur op peil houden, heeft voor onze leden prioriteit. Maar dat laat onverlet dat er natuurlijk in onze infrastructuur vitale verbindingen ontbreken die wel nodig zijn. Wat ons betreft is het uitstel van die aanleg geen reden tot afstel. Het is daarbij wel zaak nu snel een duurzame oplossing te vinden voor het stikstofprobleem”, aldus Van der Kuijl.  

Regio Zuidwest

Uit het bij de miljoenennota gepubliceerde MIRT projectenboek 2021 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat de bouw van de verlengde A16 Rotterdam vertraging oploopt door de stikstofproblematiek. Dit is zorgwekkend aangezien de nu al drukke A20 Hoek van Holland-Gouda meerdere malen in de file top-10 staat. De verlengde A16 moet die weg gaan ontlasten. De consequenties van de vertraging voor de openstelling en de gevolgen voor de financiën worden nog nader onderzocht door het ministerie.

Ook de verbreding van de A20 Nieuwekerk-knooppunt Gouwe loopt mogelijk vertraging op. Voor het uitwerken van de plannen waren in de aanbestedingsprocedure geen inschrijvingen van ingenieursdiensten. Er wordt opnieuw een aanbestedingsprocedure gestart. De realisatiefase is een jaar verschoven van 2024-2026 naar 2024-2027. Voor de uiteindelijke openingsdatum lijkt dit nog geen gevolgen te hebben, namelijk 2026- 2028. Gelukkig gaan andere projecten, zoals de A4 Burgerveen-N14, de A24 Blankenburgverbinding en de Rijnlandroute bij Leiden wel gestaag door.

Regio Zuidoost

In Brabant valt de vertraging van de verbreding A58 ten zuiden van Breda op. Met een vertraging van 3 tot 5 jaar wordt deze pas tussen 2025 en 2029 opgeleverd. Verderop op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven is de vertraging van de verbreding  ook 1 à 2 jaar en schuift de oplevering op naar tussen 2023 en 2026.

Regio Oost 

In Overijssel is de doortrekking van de N35 tussen Wierden en Nijverdal minstens 1 jaar vertraagd. Ook loopt de capaciteitsuitbreiding voor ligplaatsen van binnenvaartschepen op de IJssel vertraging op. De ligplaatsen moeten er komen om uitstoot te verminderen door schippers minder ver te laten varen naar een ligplaats en sneller veilig aan de walstroom te kunnen liggen.

Regio Noordwest

Ook in het hart van Nederland blijkt dat de aanleg van cruciale wegen vertraging oploopt. Dit is verontrustend aangezien de Noordelijke Randweg Utrecht, A12/A27 en A28/A1 de draaicirkel zijn van ons land. De consequenties van de vertraging van de openstelling en de financiële gevolgen worden nog nader onderzocht door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder