14-02-2013  De ondernemersorganisaties die samenwerken in het Platform Verkeer en Vervoer Noord-Nederland, waaronder EVO en TLN, zijn verbolgen over het voornemen van minister Schultz van Haegen om de bouw van het aquaduct Skarsterrijn in de A6 te schrappen. Dit schrijven zij in een brief aan de minister.

Tijdelijke oplossing

De Skarsterrijnbrug behoort bij de twaalf stalen bruggen die vermoeiingsverschijnselen vertonen. Door het aanbrengen van stalen platen op de brug is de problematiek in 2009 voorlopig verholpen. Deze maatregel werd ook door het Rijk gezien als een tijdelijke oplossing in afwachting van de aanleg van een aquaduct.

Fors risico

Met het schrappen van de investering worden niet alleen de afspraken met de provincie geschonden. Ook wordt het bedrijfsleven met een fors risico opgezadeld. Als namelijk blijkt dat door het slechtere onderhoud van de brug er bijvoorbeeld gewichtsbeperkingen noodzakelijk zijn, betekent dit een forse kostenpost voor het bedrijfsleven.

Knooppunt Joure

Volgens het Platform Verkeer en Vervoer Noord-Nederland is het zinvol om het aquaduct direct na de ombouw van het knooppunt Joure aan te leggen, omdat de vervanging van de brug over een aantal jaren sowieso noodzakelijk is en hiervoor kosten moeten worden gemaakt. Door de ombouw van het knooppunt Joure is de aanleg van een aquaduct gelet op bereikbaarheid en verkeersveiligheid nog belangrijker geworden. De veelvuldig noodzakelijke openingen van de brug in de zomerperiode in de snelweg A6  leiden immers tot congestie waardoor de bereikbaarheidsvoordelen van de ombouw van het knooppunt Joure ten dele teniet worden gedaan. Ook de verkeersveiligheid is sterk gebaat bij de aanleg van een aquaduct, aldus het platform.