09-09-2011  Ondernemers worden tot 26 september in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen over de Trajectnota/MER A15. Tussen 9 en 15 september worden er informatiemarkten gehouden over dit project in de regio Arnhem.

Effecten

De planstudie beschrijft de effecten van de doortrekking van de A15 naar de A12 bij Zevenaar. Maar ook de effecten van enkele alternatieven komen aan de orde, zoals de verdere verbreding van de A12, A50 en het ongelijkvloers maken van de Pleijroute. (N325).

Ondernemers zijn voorstander

Uit een enquête onder het bedrijfsleven (onderdeel van de Trajectnota/MER) in de regio blijkt overigens dat de doortrekking op grote steun kan rekenen bij de ondernemers. Van de bedrijven geeft 90 procent aan voorstander te zijn van doortrekking van de A15.

Problemen door slechte bereikbaarheid

Ongeveer 90 procent van de bedrijven meent dat de slechte bereikbaarheid grote gevolgen heeft voor het vestigingsklimaat voor bedrijven in de regio. Zo’n 75 procent van alle groothandels- en logistieke bedrijven ervaart grote tot zeer grote problemen met de bereikbaarheid.

Tijd, geld, omzet, productiviteit

Indirect zorgt de slechte bereikbaarheid bij ondernemers voor verlies van tijd, geld, omzet en productiviteit. De regio Arnhem-Nijmegen heeft mede door ligging aan de grens een traditie in groothandel en logistiek. Voor circa 16 procent van de bedrijven zijn deze problemen zo groot dat zij een andere locatie voor het bedrijf overwegen.

EVO wil betere bereikbaarheid

EVO is niet verbaasd over de uitkomsten van de ondernemersenquête. EVO maakt zich al jaren sterk voor een betere bereikbaarheid van de regio Arnhem-Nijmegen.

De doortrekking van de A15 is daarbij een noodzakelijke voorwaarde, aldus EVO. De organisatie zal in een reactie op de Trajectnota/MER dan ook pleiten voor de doortrekking van de A15 naar de A12.

Oproep voor ondernemers

EVO roept ondernemers op om ook gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Dat kan nog tot 26 september.