09-12-2011  Filevorming op de verbindingswegen van de A2 naar de A15 in oostelijke richting zorgt voor grote vertraging en levert gevaarlijke situaties op.

Invoegstrook verlengen

Het regionale bedrijfsleven (vertegenwoordigd door TLN, EVO, KvK Midden-Nederland, VNO-NCW Midden en West) vraagt minister Schultz van Haegen daarom om op korte termijn de invoegstrook te verlengen. Hierdoor kan het verkeer afkomstig van de A2 gemakkelijker en veiliger invoegen op de A15 en verbetert de doorstroming.

Vaker files

Sinds de verbreding van de A2 tussen de knooppunten Deil en Everdingen is het verkeer dat van de A2 de A15 op wil rijden, toegenomen. Daardoor ontstaan steeds vaker files op de verbindingswegen van het knooppunt Deil. ’s Ochtends gebeurt dat richting Gorinchem, terwijl het ’s middags richting Nijmegen vastloopt.

Verkeersonveilig

Vooral de aansluiting van de A2 op de A15 richting Tiel wordt als verkeersonveilig beschouwd. De verbindingsweg zelf is niet goed vormgegeven. Bovendien is het voor het verkeer lastig om in te voegen op de A15 omdat er erg veel vrachtauto’s op de rechter rijstrook rijden.

Belangrijke corridor

Het bedrijfsleven vindt dat een belangrijke corridor als de A15 met zo veel vrachtverkeer minimaal 2x3 rijstroken moet hebben.