01-06-2012  EVO heeft met andere organisaties van het bedrijfsleven die samenwerken in het Gelders Platform Verkeer en Vervoer (GPVV) overleg gevoerd met Statenleden van de provincie Gelderland. Thema van de bespreking was de voortgang van de verbetering en aanleg van provinciale wegenprojecten in de provincie Gelderland.

Bereikbaarheid

Behalve verbetering van hoofdwegen is ook verbetering van het provinciale wegennet belangrijk voor het bedrijfsleven in Gelderland. Op een aantal provinciale wegen laat de bereikbaarheid te wensen over. Vaak is ook de leefbaarheid in het geding omdat provinciale wegen door woonkernen lopen.

Te weinig geld

Provinciale wegen die om verbetering vragen, zijn onder meer de N786 bij Eerbeek, de N233 brug bij Kesteren, de N316 ontbrekende schakel Zeddam en de N345 tussen Zutphen en Apeldoorn. De provinciale politiek heeft te weinig geld gereserveerd om alle wensen voor het provinciale wegennet te realiseren. De organisaties deden dan ook een beroep op de politici om hiervoor meer geld uit te trekken. Daarbij vroegen zij ook het belang voor de Gelderse economie mee te wegen bij het maken van keuzes.