7 juni 2011

Het bedrijfsleven is verheugd met de onlangs gedane toezegging van minister Schultz van Haegen van een extra bijdrage van € 97 miljoen, waarmee de Rijnlandroute een stap dichterbij komt. De RijnlandRoute, de verbindingsweg tussen de A4 en de A44, is cruciaal voor de oplossing van het bereikbaarheidsprobleem in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek en Alphen aan den Rijn. De totale kosten van de RijnlandRoute worden momenteel geraamd op circa € 800 à € 900 miljoen. Een brede vertegenwoordiging van het bedrijfsleven en weggebruikers vindt dat nu moet worden doorgepakt. “Als provincie en rijk de lichten op groen zetten dan kan op korte termijn gestart worden met de bouw van de RijnlandRoute”, verwacht Jan Versteegh, voorzitter VNO-NCW Rijnland. “We willen op korte termijn keuzes en onomkeerbare besluiten op basis van gelijkwaardige en zorgvuldige toetsing.”

De RijnlandRoute staat op 8 juni op de agenda van de Tweede Kamer commissie Infrastructuur en Milieu én op de agenda van de commissie Verkeer en Milieu van de provincie Zuid-Holland. Aanleiding voor het bedrijfsleven om snelle, complete en ongefaseerde aanleg van de RijnlandRoute onder de aandacht te brengen. Met de RijnlandRoute wordt het belangrijkste knelpunt in het wegennet in Rijnland opgelost. Bereikbaarheid van de regio is een randvoorwaarde voor de noodzakelijke ontwikkeling van de economie en de werkgelegenheid in deze regio. De RijnlandRoute is daarbij van bovenregionaal belang. Zonder de RijnlandRoute kunnen het BioSciencepark Leiden en de Greenport Duin- en Bollenstreek (twee clusters van (inter)nationale betekenis) zich niet verder ontwikkelen.

Versteegh: “Het bedrijfsleven gaat nog steeds uit van een complete (2x2-baans) en ongefaseerde aanleg in één keer, waardoor de RijnlandRoute binnen enkele jaren in gebruik genomen kan worden. Het bedrijfsleven biedt graag kennis en expertise aan om realisatie van de RijnlandRoute te versnellen. Het economisch belang is groot. Bovendien kan Valkenburg worden ontsloten, waar grote woningbouwprojecten op stapel staan.”

‘Vooruit met de RijnlandRoute!’ is nog steeds een actueel motto van Bedrijfsleven Rijnland, Kamer van Koophandel Den Haag, VNO-NCW Rijnland, FloraHolland, Transport en Logistiek Nederland, EVO en ANWB.