21-06-2013  EVO en andere belangenbehartigers willen dat Nederland de zogeheten ‘Rotterdam Rules’ snel ratificeert en invoert. De organisaties schreven hierover een brandbrief aan minister van Veiligheid Ivo Opstelten.

Noodzakelijke update

De ‘Rotterdam Rules’ - officieel het ‘Verdrag van de Verenigde Naties inzake overeenkomsten voor het internationale vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee’ - zijn volgens de organisaties een noodzakelijke update voor het zeevervoerrecht.

Elk land zijn eigen regels

Invoering van de ‘Rotterdam Rules’ is belangrijk voor in Nederland gevestigde bedrijven, stellen de organisaties. Rechters in andere landen maken de huidige, verouderde verdragen via ‘interpretatie’ toepasbaar, waardoor feitelijk elk land zijn eigen regels toepast. De verouderde verdragen worden bovendien niet meer aangepast aan de huidige praktijk, waardoor de handel met belangrijke handelspartners in Azië en Zuid-Amerika wordt bemoeilijkt.

Handelsbevorderend effect 

Nederland is, na de Verenigde Staten, China, Japan en Duitsland, het vijfde handelsland ter wereld. Uit de cijfers van de laatste jaren blijkt telkens weer dat het vooral de export- en handelssector is die Nederland uit de crisis moet trekken. Ook profiteert de Nederlandse haven- en vervoersector van het handelsbevorderende effect van de ‘Rotterdam Rules’. ‘Het specifieke Nederlandse belang is dat de landen waar de overzeese handel op is gericht, hetzelfde juridische regiem hebben als Nederland’, aldus de belangenbehartigers.

De brief is ondertekend door de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht NVZV,VNO-NCW, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, EVO en Fenedex.