Zoetermeer, 29 februari 2012

Convenant tussen gemeente Utrecht en bedrijfsleven werpt vruchten af

Vandaag zijn de resultaten bekend gemaakt van het convenant dat gemeente Utrecht op 2 maart 2010 heeft ondertekend met verladersorganisatie EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de Kamer van Koophandel Midden-Nederland (KvK) Dit convenant heeft als doel het aantal vrachtautobewegingen op de Pijper-, Haydn- en Lessinglaan (PHL-laan) met tien procent te laten dalen om de verkeersoverlast voor de bewoners in Oog in Al te verminderen. Het verkeer in de wijk was sterk toegenomen nadat de afslag Oog in Al vanaf de A2 was afgesloten. Uit tellingen kwam naar voren dat er per etmaal ongeveer 750 vrachtauto’s op de PHL-laan reden. Nu bijna twee jaar na ondertekening van het convenant blijkt het vrachtverkeer fors te zijn afgenomen.

Forse reductie vrachtverkeer door Oog in Al

In december heeft de gemeente een week lang het verkeer op de PHL-laan geteld door middel van videoregistratie. Uit deze verkeerstellingen is gebleken dat het aantal vrachtautobewegingen per etmaal flink is gedaald. Gemiddeld rijden er op de PHL-laan nu 490 vrachtauto's per werkdag. Dat is ruim onder het streefaantal van 675 dat de convenant partners zich ten doel hebben gesteld. De daling is te danken aan de afspraak met eigen vervoerders en transportbedrijven om minder over de PHL-laan te rijden. Dit resulteert er ook in dat de afslag Centrum op de A2 minder wordt gebruikt.

Inspanningen beloond

Gemeente Utrecht heeft de inspanningen van het bedrijfsleven op een passende manier beloond. Zo is de bewegwijzering in het betreffende gebied optimaal afgestemd op het vrachtverkeer, worden er momenteel twee spiegelafstelplaatsen voor vrachtauto’s ingericht en zijn de venstertijden voor het beleveren van de binnenstad verruimd tot 11.30.

De resultaten van de tellingen zijn hier te vinden op.
De huidige gegevens gaan over de periode van 27 november tot en met 3 december 2011.