19-12-2012  Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en een meerderheid van de Tweede Kamer zetten de plannen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel door. Dit bleek tijdens een vervolgoverleg in de Tweede Kamer.

Positief

Het georganiseerd bedrijfsleven - EVO, TLN, VNO-NW West, MKB Nederland, Deltalinqs, LTO Noord, Glaskracht, KvK Rotterdam - heeft positief gereageerd op deze uitkomst van het overleg.

Tolsysteem

Minister Schultz van Haegen wil een tolsysteem voor personenauto’s en vrachtverkeer invoeren om de aanleg van de tunnel te financieren. Volgens het bedrijfsleven is de bekostiging van infrastructuur een primaire taak van de overheid, maar kan bij hoge uitzondering worden ingestemd met dit tolbesluit.

Voorwaarden

Wel stellen de organisaties enkele voorwaarden aan de invoering van een tolheffing: alleen voor nieuwe wegen, als er een volwaardig gratis alternatief is en als de infrastructuur zonder deze tolheffing niet zou worden aangelegd.

Compensatie

Verder benadrukken de zeven organisaties benadrukken het belang van een goede inpassing, zodat eventuele negatieve gevolgen voor de omgeving zoveel mogelijk worden tegengegaan.

Filebestrijding

De Blankenburgtunnel wordt de tweede snelwegverbinding onder de Maas in Rotterdam. De extra tunnel is van groot belang voor de bestrijding van de files in de stadsregio en de ontsluiting van de Mainport Rotterdam. Onderzoeken hebben aangetoond dat deze variant de files het best aanpakt, tegen de laagst mogelijk kosten.