20-06-2013  VNO-NCW, MKB Nederland en ICC Nederland organiseren samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken een zogeheten bedrijfslevenconsultatie over de onderhandelingen voor een vrijhandelsakkoord tussen de EU en de Verenigde Staten: de Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

Wensen

Op de consultatiebijeenkomst kunnen ondernemers hun wensen kenbaar maken aan de Nederlandse onderhandelaars. Welke producten willen zij exporteren waar nu nog hoge tarieven op zitten? Tegen welke regels of wetgeving lopen zij aan bij het zaken doen met de Amerikanen? Welke diensten willen ondernemers bieden aan Amerikaanse consumenten, waar nu nog te veel barrières zijn?

Effect

De onderhandelingen met de VS leiden tot ingrijpende besluiten over handelsliberalisering die ook effect hebben op Nederlandse bedrijven. Zo wordt er markttoegang geregeld voor producten en diensten die nu nog niet de Amerikaanse markt op kunnen. Verder wordt er onderhandeld over het verminderen van regels en andere belemmerende procedures die exporteren naar de VS lastig maken. Dit kan veel winstgevende mogelijkheden bieden voor bedrijven, zeker in tijden van economische crisis.

Consultatiebijeenkomst

De consultatiebijeenkomst vindt plaats op 3 juli bij VNO-NCW, Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag, van 13.30 tot 17.30 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij mark.reichwein@minbuza.nl.

Er bestaat ook de mogelijkheid schriftelijk input te geven voor de Nederlandse inzet bij de onderhandelingen. Deze input kunt u per e-mail versturen aan cecile.kleve@minbuza.nl en mark.reichwein@minbuza.nl. De deadline is 15 juli a.s.