02-03-2017  Nieuwe handelsafspraken tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk moeten in elk geval zorgen voor een gelijk speelveld, eenvoudige douaneregels en efficiënte goederenstromen. Dit stelt evofenedex na een rondgang onder meer dan honderd bedrijven die importeren uit of exporteren naar het Verenigd Koninkrijk. Een kwart van deze bedrijven ondervindt nu al hinder van de onzekerheid over de Brexit.

evofenedex startte de rondgang onder bedrijven om een beeld te krijgen van hun zorgen over de Brexit en wensen voor een nieuw handelsakkoord.

Zorgen

Uit de rondgang van evofenedex onder aangesloten bedrijven blijkt dat vrijwel alle bedrijven bezorgd zijn over de gevolgen van een uiteindelijke Brexit. Het overgrote deel van de bedrijven vreest complexere douaneprocedures (72 procent), meer administratieve rompslomp (50 procent), hogere invoerrechten (47 procent), vertragingen aan de grens (44 procent) of hogere vervoerskosten (30 procent).

Uitstel investeringen

Nieuwe handelsafspraken tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk moeten volgens evofenedex daarom zorgen voor vrije markttoegang, een gelijk speelveld, een eenvoudige douane zonder douaneheffingen, een efficiënte goederenstroom en gelijke producteisen. Zo’n 25 procent van de ondernemers ondervindt nu al hinder door de onzekerheid over de Brexit. Zo stellen Britse partners beslissingen of investeringen uit.

Belangen

De EU start deze maand de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over de praktische invulling van een Brexit. evofenedex roept de Nederlandse overheid op om zich maximaal in te zetten voor de Nederlandse handelsbelangen in het Europese onderhandelingsmandaat.

Derde handelspartner

Het Verenigd Koninkrijk is de derde handelspartner van Nederland, goed voor zo’n 300.000 banen. In totaal exporteerden bedrijven in 2015 voor 38 miljard euro aan goederen naar het Verenigd Koninkrijk. Belangrijke exportproducten zijn toestellen voor telecommunicatie, medicijnen en groente en fruit. Daartegenover staat een import van 21 miljard euro.

'Brexit, belangrijke belangen'

evofenedex heeft de bevindingen van de rondgang onder bedrijven samegevat in het rapport 'Brexit, belangrijke belangen'. (Zie bijlage.)

Peter
Contact

Vragen over de brexit?

Peter helpt je graag verder