Gemeenten moeten doorpakken met besluitvorming, zodat we ondernemers goed kunnen informeren

Leestijd: 3 minuten

15-09-2021 Ruim 60 procent van de bedrijven met bestel- en/of vrachtauto’s is nog niet door gemeenten geïnformeerd over de invoering van zero-emissiezones per 2025. Dit blijkt uit een onderzoek van evofenedex en Techniek Nederland onder hun leden die dagelijks ondernemen in een of meer van deze steden. Dat terwijl bedrijven wel aangeven veel behoefte te hebben aan informatie over deze toekomstige zero-emissiezones.

Slechts 8 procent van de respondenten geeft aan door een gemeente op de hoogte te zijn gesteld en dat de informatie duidelijk was. 65 procent gaf aan wel ervan op de hoogte te zijn dat gemeenten per 2025 een zero-emissiezone kunnen invoeren; 35 procent gaf aan hiervan niet op de hoogte te zijn. Bedrijven laten weten behoefte te hebben aan meer informatie over regelgeving, stimulerende maatregelen en zero-emissievoertuigen. Opvallend is verder dat maar liefst 62 procent van de respondenten denkt dat de overheidsplanning voor de invoering van de zones in 2025 niet wordt gehaald.

Voordelen zero-emissievoertuig

Sommige gemeenten in Nederland kennen voorafgaand aan de invoering van een zero-emissiezone bepaalde privileges toe aan bedrijven die rijden met een zero-emissievoertuig. Bij lokale ondernemers is er een sterke voorkeur voor bepaalde privileges. 42 procent geeft aan interesse te hebben in een verruiming van laad- en lostijden voor zero-emissievoertuigen. Ruim 32 procent ziet het rijden over de busbaan wel zitten. Ook een speciale losplaats voor zero-emissievoertuigen en de verruiming van gratis parkeren worden gezien als interessante opties. Een dergelijk overzicht van voordelen vanuit gemeenten ontbreekt, terwijl dat voor bedrijven die in een regio of landelijk actief zijn, juist handig is.

Duidelijkheid en doorpakken

De uitkomsten van het onderzoek laten volgens ondernemersverenigingen evofenedex en Techniek Nederland zien dat er werk aan de winkel is. Gemeenten moeten zo snel mogelijk duidelijkheid geven over de datum van invoering van de zero-emissiezones en de grootte hiervan. Het tijdig benaderen en informeren van ondernemers over de plannen is een gezamenlijke opgave voor gemeenten en ondernemersverenigingen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de gemeenten doorpakken met hun besluitvorming over de zero-emissiezones.

Hulp

Het wagenpark aanpassen aan de eisen van de toekomst is een uitdaging. Wij helpen bedrijven hiermee verder. Zo hebben we de ‘zero-emissiescan wagenpark’ ontwikkeld. Hiermee adviseren we je wat je de komende jaren het beste kunt doen met je wagenpark. Je wordt daarbij continu op de hoogte gehouden van alle veranderende wet- en regelgeving.