23-08-2016  In de afgelopen twee jaar is 28,5 procent van de bedrijven in het MKB getroffen door online criminaliteit. Dit blijkt uit onderzoek van het lectoraat Cybersafety van NHL Hogeschool in Leeuwarden. 

Door cybercrime kan de bedrijfscontinuïteit  in gevaar komen. Denk hierbij aan de forse kosten van het herstellen van data, reputatieschade, het communiceren met klanten na een cyberincident, maar ook de eventuele diefstal van goederen of financiën. Accountantsbureau Deloitte schat de jaarlijkse schade voor Nederland op 10 miljard euro.

Gevolgen

Recent onderzoek van de Rabobank heeft aangetoond dat het MKB zich inmiddels realiseert dat cybercrime impact heeft op de continuïteit van het bedrijf. Echter, de ondernemer kan niet goed de omvang van de gevolgen overzien. Al was het maar omdat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van risicospecialisten. In de afgelopen vijf jaar heeft slechts 30 procent van de bedrijven in het MKB een risicospecialist benaderd voor advies.

Risico’s uitsluiten

In de Verenigde Staten is het verzekeren van cyberrisico’s inmiddels meer gangbaar dan in Nederland. Toch ziet het verbond van Verzekeraars de behoefte ook in Europa toenemen. De verwachting is dat op termijn een dekking voor cyberrisico’s net zo gangbaar is als een brand- of aansprakelijkheidsverzekering.

Cyberpolis

Om de risico’s voor EVO-leden te beperken heeft EVO Verzekeringen daarom onlangs de Cyberpolis ontwikkeld. Deze verzekering dekt de (gevolg)schade die ontstaat door cybercrime zoals hacking, verlies/diefstal van data, cyber-aanvallen, bedrijfsonderbreking, mediaschade en aansprakelijkheid.

Meer informatie over de cyberpolis