21-09-2011  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) besteedt volgend jaar 11,4 miljard euro aan verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Minister Schultz van Haegen maakt bekend dat ze het geld, 100 miljoen euro in 2013 oplopend naar 500 miljoen euro per jaar vanaf 2015, reserveert voor grote projecten als de ring Utrecht, de ruit Rotterdam, de Holland Rijnlandroute, de bypass bij Nootdorp en de spooraansluiting Maasvlakte 2.

Verdeling volgens de begroting

 • spoor: 2,6 miljard euro
 • wegen: 2,5 miljard euro
 • regionale en lokale infrastructuur en openbaar vervoer: 2,3 miljard euro
 • vaarwegen: 0,9 miljard euro
 • project Mainport Rotterdam: 0,4 miljard euro
 • milieubeleid: 0,4 miljard euro
 • ruimtelijk beleid: 0,3 miljard euro
 • inspectie en de apparaatuitgaven van het ministerie: 0,9 miljard euro

Belangrijke punten uit de begroting voor logistiek

Wegen:

 • het Rijk geeft jaarlijks 300 miljoen euro uit aan ruimtelijke ordening. Dit omvat onder meer bodemsanering en de herinrichting van bedrijventerreinen
 • het kabinet investeert 2,5 miljard euro in de aanleg, beheer en onderhoud van wegen, waaronder de aanleg van de A4 Delft-Schiedam en verbreding van de wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere
 • het Rijk trekt tot en met 2023 794 miljoen euro uit voor de aanpak die de files op de drukste trajecten met 20 procent moet terugdringen. In 2012 worden maatregelen genomen om het woon- werkverkeer tijdens de spits terug te dringen, de spitsstroken ruimer open te stellen en intelligente transportsystemen verder te ontwikkelen
 • deze kabinetsperiode gaat op ten minste een derde van de wegen de maximumsnelheid omhoog

Binnenvaart

 • het kabinet trekt 900 miljoen euro uit voor de vaarwegen
 • in 2012 beginnen de werkzaamheden aan de schutsluis Zwartsluis en volgt een voorkeurbeslissing voor de Volkeraksluizen

Onderhoud

 • voor de langere termijn is 24,4 miljard euro gereserveerd voor het beheer en onderhoud van de spoorwegen, hoofdwegen, vaarwegen en dijken.
 • voor de kortere termijn zijn de beschikbare middelen beperkt. Daarom wordt het beheer en onderhoud efficiënter uitgevoerd en versoberd

 

 

Milieu

 • voor het milieu wordt 400 miljoen euro uitgetrokken. Het gaat onder meer om investeringen voor een schonere lucht, een veiliger leefomgeving, duurzame productiemethoden en hergebruik van afval. Met de afvalagenda wil het kabinet de productie van afval verminderen, het storten minimaliseren en recycling bevorderen
 • goed presterende bedrijven kunnen rekenen op minder inspecties. Bedrijven die de regels slecht naleven worden extra in de gaten gehouden. De controle op risicovolle bedrijven blijft onverminderd

Luchtvaart

 • Schiphol mag groeien, binnen de grenzen van geldende milieunormen en groei
 • de capaciteit van regionale luchthavens wordt benut voor luchtverkeer dat niet per se naar Schiphol hoeft
 • in 2012 komt het kabinet met een standpunt over de verdere ontwikkeling van vliegveld Lelystad na 2015
 • een luchthavenbesluit Eindhoven wordt voorbereid
 • in 2012 maakt Nederland met vijf andere Europese landen een begin met één Europees luchtruim met directe routes

Spoor

 • de reiziger staat entraal. De aandacht is daarbij in de eerste plaats gericht op de grootste vervoerstromen en knelpunten.
 • het ministerie van I&M zorgt voor hoogfrequent spoorvervoer met om de 10 minuten een trein tussen de grote steden in de Randstad, Noord-Brabant en Gelderland. Daarmee wordt op die drukke lijnen een gemiddelde groei van 5 procent per jaar mogelijk gemaakt en kan het goederenvervoer zonder problemen toenemen.
 • voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer is 4,4 miljard euro beschikbaar.

Geld