17-10-2013  VVD, PvdA, D66, CU en SGP hebben een akkoord bereikt over de begroting 2014. De afspraken uit het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 zijn daarbij het uitgangspunt, maar een aantal maatregelen wordt versneld ingevoerd. Dit blijkt uit de brief die de Minister van Financiën op 11 oktober heeft gestuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

De drie belangrijkste punten van het nieuwe akkoord zijn:

1. Ontslagrecht

Het gewijzigde ontslagrecht wordt ingevoerd per 1 juli 2015 in plaats van per 1 januari 2016. Het gewijzigde ontslagrecht houdt kort samengevat in dat de ontslagroute - opzegging na toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter - wordt bepaald door de ontslagreden. Bij een dienstverband van 2 jaar of langer moet de werkgever een verplichte transitievergoeding betalen, die is gemaximeerd op 75.000 euro of een jaarsalaris indien dat hoger is. De transitievergoeding bedraagt over de eerste 10 dienstjaren eenderde van een maandsalaris per dienstjaar, en vanaf de jaren na het 10e dienstjaar een half maandsalaris per dienstjaar.

2. Tijdelijke contracten

Het voorstel om maximaal 3 tijdelijke contracten in 2 jaar te mogen sluiten wordt ingevoerd per 1 juli 2014. Uit het Sociaal Akkoord blijkt dat deze maatregel tevens inhoudt dat een onderbreking van meer dan 6 maanden (in plaats van de huidige 3 maanden) nodig is om de keten te doorbreken. Werknemers komen dus eerder in aanmerking voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

3. Passende arbeid onder niveau

Per 1 januari 2015 - een jaar eerder dan beoogd - moet een werkloze na 6 maanden passende arbeid onder zijn niveau accepteren. Dit is nu 12 maanden.

EVO-bedrijfsjuristen